سوغات استان گلستان

استان گلستان به جهت دارا بودن چشم انداز های کم نظیر، مناظر رویایی و نیز پیشینه ی تاریخی اش دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی بسیار است. بدین جهت این استان همواره میزبان گردشگران داخلی و خارجی بسیاری می باشد. در کنار این جاذبه ها، وجود تنوع قومی در استان گلستان منجر شده تا صنایع […]

گلفشان گمیشان

گل‌فشان یکی از عوارض ژئومورفولوژی و زمین‌شناسی است که از یک یا چند دهانه آتشفشانی تشکیل شده و به‌طور مداوم گل سردی ازآن به خارج پرتاب و روان شده و باانباشته شدن رویهم، کم‌کم مخروطهای کوچک و بزرگی را تشکیل می‌دهد. برخی معتقدند گل‌فشان پدیده‌ای مرتبط با فعالیت‌های آتش‌فشانی است، اما اغلب دانشمندان معتقدند این […]

اقامتگاه بومگردی

بوم گردی : واژه بوم گردی در واقع به گردشگری گفته می‌شود که به قصد دیدنِ یک منطقه و جاذبه‌های اطراف به سفر می‌رود تا دنیا را کشف کند، طوری که به محیط طبیعی منطقه آسیب نرسد. اقامتگاه‌ها برای پذیراییِ آن دسته از افرادِ بوم گرد و مسافرینی مناسب است که بیشتر به محیط زیست […]

بومگردی چیست؟

بوم گردی یا اکوتوریسم ” سفری است مسئولانه به جاذبه های طبیعی برای لذت بردن، ادراک و قدر طبیعت را دانستن ( و همراهی کردن با ویژگی های فرهنگی متعلق به گذشته و حال حاضر ) به طوری که حافظ زیست بوم بوده ، سبب پایداری کیفیت زندگی مردم منطقه شده، شامل آموزش بوده و […]