ثبت میزبان

مرحله ۱ از ۲

۵۰%
 • قوانین میزبان برای ارائه خدمات به میهمان

  مراحل انجام رزرواسیون و میزبان شدن منوط به تایید موارد ذیل میباشد:

  ۱- میزبان گرامی سایت کومه ۲۴ تنها معرفی کننده میهمان به شما میباشد و هیچ گونه مسئولیت دیگری ندارد.

  ۲- میزبان ملزم میباشد وسایل مورد نیاز را تحویل میهمان هد و قبل از تخلیه اقامتگاه بعد از بررسی تحویل کردد.

  ۳- میزبان ملزم میباشد مدارک محرمیت و هوستی میهمان را بررسی نماید و مسئولیت آن بر عهده ایشان میباشد.

  ۴-میزبان باید اقامتگاه را تمیز و مرتب تحویل میهمان دهد.

  ۵- میزبان متعهد میباشد اقامتگاه خود را به لحاظ امنیت جانی و مالی بررسی نماید تا برای میهمان مشکل پیش نیاید.

  ۶- سیاست برخورد با میهمان سهلگیرانه میباشد پس میزبان باید در صورت برخورد با مشکل با میهمان سعه صدر نشان داده و برخورد مناسب داشته باشد.

  ۷-مبلغ اجاره اقامتگاه پس از کسر ۱۰ درصد به حساب نیزبان واریز می گردد.

  ۸- قوانین استرداد طبق قوانینی است که برا میهمان در نظر گرفته شده است.

  لطفا قوانین را حتما مطالعه کنید