آتشی که ۱۵۰۰ سال است که در ایران خاموش نشده. این آتش در شهر پر آوازه ی یزد در یک آتکشده ی تاریخی قرار دارد.چرا آتشی که از ابتدا تا به امروز از قلب خورشید یا از دل زمین شعله می‌کشد، برای ایرانیان زرتشتی و غیر زرتشتی، مقدس بوده؟ زرتشتیان با محفاظت ۱۵۰۰ ساله‌شان از آتش درون آتشکده یزد، تقدس و پاکی‌اش را به خوبی نشان دادند، اما قبل از اینکه ایرانیان به آیین زرتشتی رویی بیاورند، مهرپرست بودند. این نشان‌دهنده اهمیت آتش در هر دو آیین باستانی‌ است.

تا به امروز فلسفه و ریشه پریدن از روی آتش را نمی‌دانستم، اما متوجه شدم که این سنت به دوران زرتشتی و ایران باستان برمی‌گردد؛ آتشی که آن را نماد پاکی می‌دانستند و با پریدن از آن می‌خواستند غم‌هایشان را از بین ببرند و شادی را جایگزین ناراحتی‌هایشان کنند.وارد شدن آتش در شعر؛ زردی من از تو، سرخی تو از من
آتش آن‌قدر در فرهنگ ایرانی عجین شده که حتی آن را می‌توان به عنوان یکی از عناصر پاکی در چهارشنبه سوری مشاهده کرد.